Open overheid

De Wet open overheid (Woo) verplicht overheidsorganisaties een 17-tal informatiecategorieën actief openbaar te maken. De openbaarmaking van deze categorieën wordt gefaseerd ingevoerd. De verplichte informatiecategorieën zijn beschreven in art 3.3 van de Woo. Hieronder de eerste categorie.


Direct naar