De hoogwaterstandsveranderingen ten gevolge van de Biesboswerken bepaald uit modelproeven

Datum rapport
1 januari 1952
Auteur
K.F. Valken, H.J. Stroband; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER).
Annotatie
[64] p.
bijl., krt., tab.
Rapport no. (DDWT-BEN-1952.)12
Documentnummer
252449