Afvoercapaciteit Niederrhein : invloed van rivierverruiming op de rivierafvoer bij Lobith

Datum rapport
27 februari 2019
Auteurs
Lokin, L., Vuik, V.
Auteur
L.Lokin, V. Vuik ; HKV Lijn in Water
Uitgever
HKV.
Annotatie
47 p.
Rapport PR3930.10
ill., bijl., graf.
Met lit.opg.
In opdr. van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
895452