Ontwerp-rapport van de Commissie inzake stormvloeden in Nederland

Datum rapport
1 januari 1944
Auteur
[Stormvloedscommissie, voorz. van Heyst]; [J. van Veen] ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
Uitgever
RWS, BER.
Annotatie
28 p.
tab. ; 28 cm
Met voetnoten
Documentnummer
231532