Onderzoek naar hoe weggebruikers ADAS ervaren in relatie tot verkeersveiligheid

Het ADAS bestuurdersonderzoek heeft de gebruikservaring vastgelegd van 22 zakelijke rijders gedurende 2022. De uitkomsten zijn een verder verdieping op de eerdere trendonderzoeken en geven meer inzicht in de manier waarop gebruikers omgaan met de systemen en verschillen tussen de systemen.
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende methodes: questionaires, focusgroep, rijden in een onbekende ADAS voertuig en het verzamelen van praktijkervaringen door middel van video en audio fragmenten. Deze fragmenten werden direct tijdens het rijden verzameld en waar nodig nagebeld. Het beschikbaar hebben van locaties, omstandigheden en frequentie is van groot belang voor de juiste interpretatie van de ervaring. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor dit onderzoek en is goed herbruikbaar.
De rapportage gaat verder in op de waardering van de systemen onder verschillende omstandigheden, het belang van goede informatie en de noodzaak tot betere afstemming tussen de systemen en de infrastructuur.
De uitkomsten dragen bij aan het beter begrip van de gebruiker en onderbouwen de noodzaak tot verdere verbetering van de ADAS ervaring bij gebruikers.

Datum rapport
31 januari 2023
Auteurs
Mierlo, M. van
Auteur
Royal HaskoningDHV
Uitgever
Royal HaskoningDHV
Annotatie
Projectnummer: BI3357
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS,WVL)
Documentnummer
Ref.: BI3357-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001