Menukaart afvalpreventie VANG Huishoudelijk Afval: Hoe ga je aan de slag met afvalpreventie in jouw gemeente?

Afvalpreventie is een belangrijke manier om het gebruik van grondstoffen te verminderen. Daarnaast draagt afvalpreventie, in de vorm van reparatie, bij aan het verlengen van de levensduur van producten. Preventie is ook een belangrijk thema in het Nationaal Programma Circulaire Economie. Gemeenten en afvalinzamelaars kunnen inwoners en bedrijven hiertoe op verschillende manieren stimuleren. In deze menukaart lees je hoe je dit aanpakt en wat je op verschillende thema’s kunt ondernemen.

Datum rapport
1 maart 2023
Auteur
Rijkswaterstaat (RWS) ; Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ; NVRD
Uitgever
RWS
Annotatie
Het programma VANG Huishoudelijk afval wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, samen met de NVRD en de VNG