Inschatting levensduur Zandmotorsuppletie Ameland West [memo]

Deze memo is opgesteld naar aanleiding van een vraag van Rijkswaterstaat over de levensduur van een mogelijke Zandmotorsuppletie bij Ameland NW. De memo bevat een inschatting van de levensduur van vier ontwerpvarianten en een beschrijving van de relevante processen die de levensduur beïnvloeden.

Datum rapport
10 maart 2023
Auteurs
Quataert, E.
Uitgever
Deltares
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
11208035-001-ZKS-0002