Overige publicaties

Hier treft u diverse publicaties aan die niet onder de Wet open overheid (Woo) vallen; denk hierbij aan formulieren (zoals verzoeken om schadevergoeding), presentaties, brochures, folders, factsheets, flyers, wegen- en routekaarten, karteringen, areaalgegevens, kengetallen, meetrapporten, rekensheets, prognoses,  checklisten, projectplannen, basis-, tussen- en jaarrapportages.


Direct naar

Onderzoeksrapporten

De overheid wil graag open en toegankelijk zijn. De onderzoeksrapporten van Rijkswaterstaat worden op dit moment  digitaal ter beschikking gesteld via de Rijkswaterstaat Rapportendatabank. Op korte termijn zullen ook deze rapporten via dit platform aangeboden gaan worden.