Emissies in Nederland: bedrijfsgroepen en regio's 1995 en ramingen 1996

Bevat de belangrijkste resultaten van een inventarisatie van de emissies van verontreinigde stoffen naar water en lucht in Nederland. De emissies van de ca. 700 grootste bedrijven worden individueel geregistreerd. Tevens worden de emissiecijfers gepresenteerd in relatie tot hun geografische spreiding. Bevat ook voorlopige ramingen van de emissies naar lucht over 1996.

Auteur
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Hoofdinspectie Milieuhygiëne. Afdeling Emissieregistratie en Informatiemanagement ... [et al.], samenst. en red. R.J.K. van der Auweraert...[et al.]
Uitgever
Den Haag : Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Annotatie
151 p.
tab., graf.
(Publikatiereeks Emissieregistratie: nr. 39)