Delta-2003, 5000 jaar terugblik

Eindrapport waarin de gehanteerde werkwijze bij het samenstellen van de kaartbeelden wordt toegelicht en waarin de belangrijkste processen, die de dynamische Holocene kustontwikkeling gestuurd hebben, worden beschreven. Bevat vier bijlagen: bijlage A geeft een chronologisch overzicht van de overstromingsrampen uit de geschiedenis (inclusief de perceptie van de autoriteiten en de bevolking). Bijlage B bevat de beschrijvingen van de in de kaartreconstructie gebruikte geo-archeologische sites. In bijlage C zijn deze sites per archeologische periode op kaart gezet en in bijlage D worden tot slot de paleogeografische recontructies afgebeeld.

Auteur
Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO, P.C. Vos, F.D. Zeiler, J.M. Moree
Uitgever
Utrecht : TNO
Annotatie
[70 p.] 
bijl., tab., krt.
TNO-rapport NITG 02-096-B
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het project GEOMOD
Met lit. opg.