Definities en kwantificering van "Coastal State Indicators"

Onderzoek om een aantal geselecteerde CSI's te definiëren en waar mogelijk te kwantificeren met videodata om ze praktisch toepasbaar te maken in het kustbeheer. De CSI's die in dit onderzoek staan beschreven zijn gekwantificeerd met Argus videodata bij Egmond in de periode huni 1999 tot en met augustus 2001. In het totaal zijn er negen CSI's uitgewerkt. In dit rapport zijn vijf nieuwe CSI's beschreven: de golfoploop, de kustlangse stroomsnelheid, muilocaties en mui-stroomsnelheid, de strandbreedte en hoogwater overschrijdingslijnen.

Auteur
C.M. Reintjes, S.G.J. Aarninkhof, WL|Delft Hydraulics
Uitgever
Delft : WL|Delft Hydraulics
Annotatie
49 p.
ill.
Z3536
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Digitaal beschikbaar (rapport) 833 Kb + losse bijlagen