Benedenrivieren in samenhang : Stand van zaken regionale voorkeuren Ruimte voor de Rivier

Overzicht van de voorkeuren van de regio benedenrivieren. Deze voorkeuren zijn het vertrekpunt in de discussie over het Regioadvies (in ontwikkeling) en het Voorkeurspakket van de Planologische Kernbeslissing. Het geeft de huidige inzichten weer. Het benedenrivierengebied omvat het westelijk deel van het rivierengebied in Nederland. Het bestaat uit onder andere de riviertakken Oude Maas, Lek, Boven Merwede, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Bergsche Maas en de Amer.

Auteur
Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier, Bureau Benedenrivieren, eindred. R. Gaastra, samenst. A. Rijsdorp, A. Mendez Lorenzo, O. de Kuijer
Uitgever
Rotterdam : Bureau Benedenrivieren
Annotatie
43 p. 
bijl., fig., foto's
Deel 1 - De opgave: een door de regio gedragen advies voor Ruimte voor de Rivier
Delen 2A en 2B - Perspectieven voor benedenrivieren: een lange termijn visie
Deel 3 - Maatregelen benedenrivieren korte termijn
Deel 4 - Vervolgstappen
Kaart concept voorkeurspakket benedenrivieren