Rapportage golfmetingen IJsselmeergebied 2005-2006 : validatie en documentatie meetseizoen 2005-2006

Auteur
M. Bottema, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)
Uitgever
Lelystad : RWS RIZA
Annotatie
145, 126 p.
Ill.
Met lit.opg.
(RIZA werkdocument ; 2006.058X)