Monitoring van waterplanten en perifyton in het IJsselmeergebied 2006 : Randmeren

In de periode 26 juni t/m 4 augustus 2006 is in het kader van het project RKM (Regionaal Kwaliteits Meetnet) de watervegetatie van de Randmeren (Zwarte Meer, Ketelmeer, Vossemeer, Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd-Nuldernauw, Eemmeer-Nijkerkernauw, Gooimeer) in kaart gebracht. Er zijn duizenden waarnemingen gedaan van verschillende soorten waterplanten. Daarbij zijn aantallen, dichtheden, de locatie en de mate van aangroei met perifyton in kaart gebracht.

Auteur
Tjeertes, M.
Uitgever
Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJG)
Annotatie
(IJG-rapport ; 2006-8)
Op de titelpagina staat foutief vermeld: RDIJ-rapport ; 2006-8
Met CD-ROM: Kaarten met voorkomens van waterplanten en een tabel met de oppervlaktes van de waterplanten per watersysteem (Bijlagen 1 t/m 3)
ISBN 9036913713