Alternatieve Lange Termijn Suppleties (ALS)

Het rapport presenteert acht verschillende suppletievarianten, waarbij de hoeveelheid zand, de timing van suppleren, het type suppletie, de verdeling van suppletiezand en de frequentie van suppleren variëren. Per variant is het effect op de functies (binnen- en buitendijkse veiligheid, drinkwaterwinning, recreatie, natuur) in het kustgebied gekwantificeerd, waardoor het mogelijk is de acht varianten onderling te vergelijken. Vanzelfsprekend zijn talrijke andere varianten mogelijk en is de beschrijving van hoeveelheden en effecten met een forse onzekerheid omgeven. Uit het onderzoek blijkt dat bij de Deltascenario’s Druk/Rust (Stoom/Warm) : • Het mogelijk is de kustlijn overal te handhaven tot 2100 (variant H-) met gemiddeld 12 mln m3/jaar (26 mln m3/jaar bij 85cm tot 2100). • De huidige suppletiepraktijk (H+) voldoende zand in het systeem brengt om de zeespiegelstijging voor een deel te compenseren en de kustfuncties te behouden. • Voor alleen het handhaven van de dijkringveiligheid (variant M-) tot 2100 gemiddeld 4 mln m3/jaar nodig is (10 mln m3/jaar). Op plekken waar suppleren niet nodig is voor de dijkringveiligheid treedt dan kustachteruitgang op. • Voor het handhaven van de binnen- én buitendijkse veiligheid en de functies recreatie en drinkwaterwinning (variant M+), gemiddeld 9 mln m3/jaar nodig is (19 mln m3/jaar). Op plekken waar suppleren niet nodig is voor binnen- of buitendijkse veiligheid, recreatie of drinkwaterwinning gaat in deze variant de kustlijn achteruit. • Voor het handhaven van het kustfundament en daarmee het duurzaam handhaven van de kustfuncties (variant D-) gemiddeld 16 mln m3/jaar nodig is (28 mln m3/jaar). Voor het handhaven van het kustfundament inclusief aanvullende zandverliezen (variant D+) gemiddeld 26 mln m3/jaar nodig is (34 mln m3/jaar). Door toepassing van megasuppleties verplaatst in deze varianten op sommige plaatsen de kustlijn sterk zeewaarts. Echter, doordat in deze variant minder gewone suppleties worden toegepast treedt ook areaalverlies op. Door a) een andere verdeling langs de kust en b) het naar voren halen van suppleties kan mogelijk extra en eerder ruimte worden gecreëerd voor andere functies (varianten R- en R+).

Auteur
Diversen ; Deltares
Uitgever
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Annotatie
Bevat diverse rapporten en een verschenen artikel. o.a.: Ruimtelijke verdeling van functies langs de Nederlandse kust in relatie tot het dynamisch handhaven van de kustlijn; Zandsuppleties in de 21e eeuw onderzoek alternatieve lange termijn suppleties,
ten behoeve van het deltaprogramma kust; Buitendelta's: samenvatting bestaande kennis en opties voor zandsuppletie-pilots;