Toelichting suppletieprogramma 2012-2015 [memo]

De zandsuppleties die in het kader van kustlijnzorg worden aangebracht hebben als doel de structurele erosie van de kust tegen te gaan en zorgen ervoor dat Nederland geen land verliest aan de zee. Op deze wijze blijft er ruimte voor de verschillende functies in de kustzone. De zandsuppleties sluiten als maatregel goed aan bij het natuurlijke systeem, omdat het zandige karakter van de kust behouden blijft.

Auteur
Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
RWS
Annotatie
20 p.
tab.