Jaarrapportage macrozoobenthosonderzoek MWTL, voor en najaar 2013 Waterlichaam Eems Dollard (Heringsplaat)

Auteur
J.H. Wanink ; Koeman en Bijkerk
Uitgever
Haren : Koeman en Bijkerk
Annotatie
33 p.
Opdrachtnummer: Zaaknummer 31072166.0003
Projectnummer: 2013-027 / 2013-118
Rapportnummer: 2013-053
Status Definitief
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)
Rijkswaterstaat rapportnummer BM14.01