Macrozoobenthosonderzoek in de zoute Rijkswateren, Jaarrapportage MWTL 2013 : waterlichamen: Delta (Oosterschelde, Westerschelde, Grevelingenmeer, Veerse Meer

Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. MWTL Macrozoobenthosmeetnet Delta 2013.

Auteur
Grontmij, Koeman en Bijkerk, L. Leeuwis, E.C. Verduin, J. Wanink, Grontmij, Koeman en Bijkerk.
Uitgever
Amsterdam : Grontmij
Annotatie
131 p.
ill.
In opdracht van Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Revisie 1
Projectnummer 331734

Referentienummer: BMnr.: 14.09