Regionale advisering Ameland Noordwest [memo]

Beknopt overzicht van de historische ontwikkeling en de huidige status van de kuststrook tussen kustraai 3,0 en 4,0 op noordwest-Ameland, in het bijzonder de zeereep, ofwel de meest zeewaarts gelegen duinenrij. Voor de kustbeheerders (i.e. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Noord Nederland) is het van belang zich een goed beeld van de huidige toestand en trends van de duinen te vormen, om zo een afweging te kunnen maken of eventuele extra maatregelen genomen dienen te worden om de kans op een mogelijke duindoorbraak te verkleinen.Op basis van dit memo wordt een eerste indruk verkregen over welke ontwikkelingen het betreffende stuk duin op korte en lange termijn heeft ondergaan, en mogelijk in de toekomst zal ondergaan. De inzichten kunnen ook mee worden genomen in het kader van de voorgenomen suppletieactiviteiten van 2015.

Auteur
A. van Rooijen, A. Oost ; Deltares
Uitgever
Deltares
Annotatie
43 p.
ill.
1209381-008-ZKS-0008
memo
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)