Toekomstige suppletievolumes, effecten op duinafslag [memo]

Voor het onderhoud van de kust is het van belang om de functies van de kust op korte, middel en lange termijn te waarborgen. Traditioneel speelt veiligheid daarin een prominent rol. Bij het vraagstuk over toekomstige suppletievolumes, dat hier aan de orde is, is het dan ook van belang om de effecten op de veiligheid in te schatten.
Het doel van deze studie is om de mate van duinafslag in 2035 en 2100 te vergelijken met de actuele situatie, voor het Wadden gebied en de Zeeuwse delta. Zowel voor de actuele situatie alsmede voor de toekomstige worden de bathymetriën die voor de grootschalige hydrodynamische modelering gebruikt zijn als basis gebruikt. Dit betekent dat de actuele situatie voor het Wadden gebied neer komt op het jaar 2012 en de Zeeuwse delta 2006.

Auteur
Heijer. K. den ; Deltares
Uitgever
(S.l.) : Deltares
Annotatie
Memo
+ bijl.
4 p.
Kenmerk: 1208140-004-ZKS-0003