Macrozoobenthosonderzoek in de zoute Rijkswateren, jaarrapportage, MWTL 2014 : waterlichamen: Waddenzee (Piet Scheveplaat, Groninger Wad, Balgzand + Westelijke Waddenzee), Eems-Dollard (Heringsplaat)

Auteur
J.H. Wanink, L. Leewis, A. Verburg ; Koeman en Bijkerk
Uitgever
Haren : Koeman en Bijkerk
Annotatie
95 p.
ill., bijl.
BM14.08
Rapportnummer 2014-022
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)