MWTL Meetnet Water- en Oeverplanten : jaarrapportage 2016


Deze jaarrapportage beschrijft de bemonstering die is uitgevoerd in 2016 op basis van de aangeleverde databestanden en logboeken, en het vat de gegevens die in de basisrapportage zijn aangegeven samen.

Auteur
H. Coops ; Scirpus Ecologisch Advies
Uitgever
[Ingen] : Scirpus Ecologisch Advies
Annotatie
22 p.
Met lit.opg.
[In opdracht van Rijkswaterstaat]