Schematisering freatisch vlak bij golfoverslag v3

Er is door RWS WVL gevraagd naar een praktisch toepasbare werkwijze voor het schematiseren van het freatisch vlak in dijken voor condities met grote overslagdebieten. Bij het ontwerpen van primaire waterkeringen wordt soms uitgegaan van een groot toelaatbaar overslagdebiet. Het ontbreekt tot nu toe aan een praktische schematiseringsregel voor het freatisch vlak ten behoeve van glijvlakberekeningen voor het ontwerpen met betrekking tot macrostabiliteit binnenwaarts.Dit memo gaat alleen in op het effect van golfoverslag op de waterspanningen in de dijk en niet op de hele beoordelingsmethode.

Auteur
A. van Hoven
Uitgever
[s.l.] : Deltares
Annotatie
Kenmerk 1230090-020-GEO-0008
9 p., ill.
Memo in opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving