Fytoplanktonanalyses in de zoute Rijkswateren, MWTL 2016

Dit rapport is gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV). In het kader van de Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) worden jaarlijks in diverse Nederlandse wateren planktonmonsters verzameld. Het betreft zowel zoete als zoute oppervlaktewateren. Het voor u liggende rapport geeft een overzicht van het verloop van de soortensamenstelling en dichtheid van het fytoplankton in de kustwateren in het Nederlandse deel van de Noordzee in 2016. De analyses zijn uitgevoerd door Koeman en Bijkerk bv, in het kader van de Raamovereenkomst Hydrobiologie, zaaknummer 31072166.0010. De bemonstering is uitgevoerd door de meetdiensten van Rijkswaterstaat. De monsters zijn geanalyseerd tussen 17 juni 2016 en 13 april 2017, door ing. R.M. van Wezel en A. van den Oever BSc. R.M. van Wezel controleerde de databestanden en was verantwoordelijk voor de digitale aanlevering van de analyseresultaten aan Rijkswaterstaat CIV in een voor opslag in EcoLims geschikt formaat. Tevens stelde hij de digitale basisrapportage en de voorliggende schriftelijke eindrapportage samen. De inhoudelijke begeleiding vanuit Rijkswaterstaat berustte bij Dr. F. Kouwets. Binnen Koeman en Bijkerk was ing. R.M. van Wezel verantwoordelijk voor de projectleiding.

Auteur
Koeman en Bijkerk, R.M. van Wezel en A. van den Oever
Uitgever
Haren : Koeman en Bijkerk
Annotatie
262 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
BM17.04, 
KenB rapport 2017-049
Definitief
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Opdrachtnumer 31072166.0010
Projectnummer 2016-025