Digitale basisrapportage MWTL Macrozoobenthos Waddenzee en Eems-Dollard, najaar 2017 [Macrozoobenthos Eems-Dollard Figuren en tabellen]

Macrozoobenthos Eems-Dollard Figuren en tabellen MWTL 2017Deze rapportage is onderdeel van het project: MWTL macrozoobenthos Waddenzee en Eems-Dollard 2017De rapportage bevat de volgende onderdelen:- Natura 2000 typische soorten- De BEQ12 beoordeling litorale monsters- Kengetallen: Per waterlichaam en ecotooptype: Totaal aantal soorten, gemiddeld aantal soorten, biodiversiteits indices (Simpsons dominance en Shannon & Wiener), dichtheid per soortgroep en totaal, biomassa per soortgroep en totaal- Kengetallen trends: Trend in de jaren van: Dichtheid, Biomassa en de Shannon en Wiener index - Trends per soortgroep: Trend in de jaren van het verloop van de verschillende soortgroepen- Verdwenen en nieuwe soorten en exoten per waterlichaam- Ruimtelijke trends van dichtheden, biomassa's, biodiversiteits indices en aantal soorten per waterlichaam (per seizoen)

Auteur
L. Leewis, E. Verduin, A. Dekker ; Eurofins AquaSense
Uitgever
Amsterdam : Eurofins AquaSense
Annotatie
Div. bestanden: Figuren en Tabellen
Projectnummer J00002312
Zaaknummer: 31129034
In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)