Macrozoobenthos in zoute Rijkswateren: Figuren en tabellen 2016

Macrozoobenthos in zoute Rijkswateren Figuren en tabellen 2016.Deze rapportage is onderdeel van het project MWTL: Macrozoobenthos perceel J: DeltaDe rapportage bevat de volgende onderdelen:- Natura 2000 typische soorten- De BEQ12 beoordeling litorale monsters- Kengetallen: Per waterlichaam en ecotooptype: Totaal aantal soorten, gemiddeld aantal soorten, biodiversiteits indices (Simpsons dominance en Shannon & Wiener), dichtheid per soortgroep en totaal, biomassa per soortgroep en totaal- Kengetallen trends: Trend in de jaren van: Dichtheid, Biomassa en de Shannon en Wiener index- Trends per soortgroep: Trend in de jaren van het verloop van de verschillende soortgroepen- Verdwenen en nieuwe soorten en exoten per waterlichaam- Ruimtelijke trends van dichtheden, biomassa's, biodiversiteits indices en aantal soorten per waterlichaam (per seixoen)

Auteur
E. Verduin (et al.) ; Eurofins AquaSense
Uitgever
Amsterdam : Eurofins AquaSense
Annotatie
Div. bestanden: Figuren en Tabellen
Projectnummer: J00002136-349366
Zaaknummer: 31072166
In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)