MWTL Zout Delta 2017 [Macrozoobenthos in zoute Rijkswateren Figuren en tabellen 2017]

Macrozoobenthos in zoute rijkswateren Figuren en tabellen 2017.Toelichting werkladen: 9.1 tabel 9.1 EQR maatlat macrozoöbenthos 9.6 tabel 9.6 N2000 / KRM: typische soorten (nationaal) 9.8 9.8 1. Biodiversiteitsindex. Tabel met aantallen, biodiversiteit (Shannon, Margalef index), dichtheden en biomassa. 9.8 2. Scatterplots diversiteit met verloop gemiddelde dichtheid, biomassa en diversiteit (Shannon, soortenrijkdom) per deelgebied. 9.8 3. Grafieken met verloop dichtheden en biomassa per soortgroep (absoluut en relatief); aparte figuren per deelgebied. 9.8 4. figuur 4.1 Ruimtelijk beeld biomassa figuur 4.2 dichtheid figuur 4.3 biodiversiteit. 9.8 5. tabel 5.1 met schelplengtes 9.8 6. tabel 6.1 van nieuwe (incl. exoten) en verdwenen soorten

Auteur
D. Kruijt (et. al.) ; Bureau Waardenburg
Uitgever
Culemborg : Bureau Waardenburg
Annotatie
Div. bestanden: Figuren en Tabellen
Zaaknummer 31127232
In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)