NVO IJssel - methodiek voor veldobservaties

In het rapport wordt een systematisch veldobservatieprogramma van de oeverontwikkeling langs de IJssel beschreven. Belangrijk bij de veldobservaties is dat het consequent, correct, efficiënt en veilig wordt uitgevoerd. Daarom wordt in dit rapport uitleg gegeven over de methodiek van de veldobservaties. De twee belangrijkste elementen van de methodiek is een invulformulier dat elk kribvak (of 100 m) wordt ingevuld en foto’s van de kribvakken.

Auteur
F. Schuurman ; RoyalHaskoningDHV Nederland
Uitgever
Amersfoort : RoyalHaskoningDHV Nederland
Annotatie
10 p. 
ill. 
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Oost-Nederland (RWS, ON)
Projectnr.: BF6723
Versie 1.0/Finale versie