Oplegnotitie modellering Diepere Vooroever, Kustgenese 2.0

Deze oplegnotitie beschrijft hoe verschillende technische rapporten uit het Kustgenese 2.0 project, deelproject Diepere Vooroever, samenhangen en passen in de methode om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen van het deelproject.

Auteur
J. van der Werf ; Deltares
Uitgever
Delft : Deltares
Annotatie
8 p.
ill. 
Met lit. opg. 
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
Deltares Kenmerk: 1220339-005-ZKS-0004