RWS Bedrijfsinformatie : memo Rekenregel suppletievolume

In deze memo wordt de onderbouwing van het gemiddelde jaarlijks suppletievolume in de afgelopen jaren samengevat en tegen het licht gehouden. In de afgelopen decennia is structureel onderzoek gedaan naar de werking van het kustsysteem. Op basis van de inzichten die dat onderzoek heeft opgeleverd wordt in deze memo een aangepaste rekenregel voor de bepaling van het gemiddelde jaarlijks suppletievolume voorgesteld. Tevens wordt een eerste inschatting gemaakt van het jaarlijkse gemiddelde suppletie volume gebaseerd op de aangepaste rekenregel.

Auteur
Q.J. Lodder ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
[Den Haag] : RWS
Annotatie
10 p. 
ill. 
Met lit. opg. 
Versie 1.1.