Hellingkaart: tool voor identificatie geologische invloed getijdengeulen / Update kaart erosieresistente lagen [memo]

De eerste onderzoekslijn betreft het 'Inzichtelijk maken waar langs de Nederlandse kust de morfologische ontwikkeling gestuurd wordt door geologische lagen in de ondergrond'.

Auteur
M. Hijma ; Deltares
Uitgever
Deltares
Annotatie
+ krt.
9 p.