Macrozoöbenthosmonitoring in de zoute Rijkswateren, Waddenzee 2018, Figuren en tabellen [Macrozoobenthos in de Waddenzee]

Macrozoobenthos in de Waddenzee Figuren en tabellen MWTL 2018.Deze rapportage is onderdeel van het project: MWTL macrozoobenthos Waddenzee 2018De rapportage bevat de volgende onderdelen:- De BEQ12 beoordeling van de litorale en sublitorale monsters- Natura 2000 typische soorten- Kengetallen: Per waterlichaam en ecotooptype: Totaal aantal soorten, gemiddeld aantal soorten, biodiversiteits indices (Margalef en Shannon & Wiener), dichtheid per soortgroep en totaal, biomassa per soortgroep en totaal- Kengetallen trends: Trend in de jaren van: Dichtheid, Biomassa, de Shannon & Wiener en Margalef index - Trends per soortgroep: Trend in de jaren van het verloop van de verschillende soortgroepen- Verdwenen en nieuwe soorten en exoten per waterlichaam- Ruimtelijke trends van dichtheden, biomassa's, biodiversiteits indices en aantal soorten per waterlichaam- Schelplengtes

Auteur
L. Leewis, R. Stolk, L. de Vos, R. Olie ; Eurofins AquaSense
Uitgever
Amsterdam : Eurofins AquaSense
Annotatie
Div. bestanden: Figuren en Tabellen
Projectnummer J00002502
Zaaknummer: 31135411
In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)