Macrozoobenthos in O2-wateren Figuren en tabellen MWTL 2018

Macrozoobenthos in O2-wateren Figuren en tabellen MWTL 2018.Deze rapportage is onderdeel van het project MWTL macrozoobenthos O2 wateren 2018
De rapportage bevat de volgende onderdelen:
- Natura 2000 typische soorten - De BEQ12 beoordeling litorale monsters - Kengetallen: Per waterlichaam en ecotooptype: Totaal aantal soorten, gemiddeld aantal soorten, biodiversiteits indices (Simpsons dominance en Shannon & Wiener), dichtheid per soortgroep en totaal, biomassa per soortgroep en totaal - Kengetallen trends: Trend in de jaren van: Dichtheid, Biomassa, Gemiddeld aantal soorten, de Shannon en Wiener index en de Margalef index - Trends per soortgroep: Trend in de jaren van het verloop van de verschillende soortgroepen - Verdwenen en nieuwe soorten en exoten per waterlichaam - Ruimtelijke trends van dichtheden, biomassa's, biodiversiteits indices en aantal soorten per waterlichaam

Auteur
L. Leewis, E. Verduin ; Eurofins AquaSense
Uitgever
Amsterdam : Eurofins AquaSense
Annotatie
Div. bestanden: Figuren en Tabellen
Projectnummer J00002631
Zaaknummer: 31135411
In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)