Schelpdierfauna in de lagune van de Zandmotor 2012-2019

Met de aanleg van de Zandmotor is op een klein deel van de Delflandse kust een totaal ander en niet eerder op de Hollandse kust bestaand milieu ontstaan: initieel een inham van de zee, maar al heel snel een lagune met een geul die de lagune verbond met de zee. Specifiek voor de lagune zijn de evaluatievragen van MER doel 3: Evaluatievraag EF3-1b: Hoe ontwikkelt de (tijdelijke) nieuwe natuur zich in de lagune en op de vooroever van de Zandmotor? • subvraag EF3-1b1: Hoe heeft de diversiteit in sedimentsamenstelling zich ontwikkeld in de lagune en de vooroever? • subvraag EF3-1b2: Heeft de Zandmotor nieuwe habitats en meer variatie in habitats gecreëerd. Leiden deze tot hogere natuurwaarden in intergetijdegebied en ondiepe kustzone? Is dit te kwantificeren voor bodemdieren, vissen, vogels en zeezoogdieren?2 • subvraag EF3-1b3: Hoe heeft de bodemdiergemeenschap zich ontwikkeld in de lagune en de vooroever?In deze notitie worden de subvragen EF3-1b2 en EF3-1b3 deels beantwoord, met de voor de hand liggende beperking dat het hier gaat om benthisch levende tweekleppige mollusken, niet alle benthos.

Auteur
B. van der Valk ; Deltares
Uitgever
[S.l.], Deltares
Annotatie
20 p.
ill.
Met lit opg.
Kenmerk: 11201431-003-ZKS-0002
Reviewers: Theo Prins (Deltares), Petra Damsma (RWS-WVL)