Factsheets behorend bij Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, november 2020

In de bijlagen de factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken.

Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Contractmanagers van betreffende projecten ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
[S.l.] : RWS
Annotatie
DISCLAIMER Deze factsheets bevatten kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (projectspecifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.