water-en-oeverplanten-in-de-zoete-stagnante-rijkswateren-2020-figuren-en-tabellen