Macrozoobenthosmonitoring in de Delta, MWTL 2019. Figuren en tabellen

Macrozoobenthos in de zoute wateren 2019.Verklaring tabbladen: 1. Verantwoording 2. EKR Maatlaat 3. Typische soorten 4. Shannon en Margalev index 5. Dichtheidsgroepen 6. Biomassa 7. Kaart Dichtheid 8. Kaart Diversiteit 9. Kaart Biomassa

Auteur
Bureau Waardenburg
Uitgever
Culemborg : Bureau Waardenburg
Annotatie
Div. bestanden: Figuren en Tabellen
Zaaknummer 31135417
In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)