Macrozoobenthosmonitoring in de Delta, MWTL 2018. Figuren en tabellen

Macrozoobenthos in zoute wateren 2018 figuren en tabellen.Verklaring tabbladen 1. Verantwoording 2. EKR Maatlaat 3. Bijzondere, nieuwe en verdwenen soorten 4. Typische soorten 5. Shannon en Margalev index 6. Dichtheidsgroepen 7. Biomassa 8. Biodiversiteit, biomassa en dichtheid 9. Kaart Dichtheid 10. Kaart Diversiteit 11. Kaart Biomassa

Auteur
Bureau Waardenburg
Uitgever
Culemborg : Bureau Waardenburg
Annotatie
Div. bestanden: Figuren en Tabellen
Zaaknummer 31135417
In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)