Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, juni 2021

In de bijlagen de factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken.
DISCLAIMER Deze factsheets bevatten kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (projectspecifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.

Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Contractmanagers van de betreffende projecten ; RWS/GPO/Afdeling Innovatie en Markt/Team Inkoopplanning
Uitgever
[S.l.] : RWS
Annotatie
ZaakID: 31121609 : Bediening en Besturing Maasobjecten Planfase
ZaakID: 31159502 : Kunstwerk Daelderweg
ZaakID: 31167349 : Projectbeheersing A27Houten Hooipolder
ZaakID: 31170000 : Kunstwerken A44
ZaakID: 31121608, 31109375, 31112397, 31125522 : A27/A12 Ring Utrecht
ZaakID: 31138697 : Renovatie Krammersluizencomplex
ZaakID: 31151121 : A2 Het Vonderen - Kerensheide
ZaakID: 31159504 : Knooppunt Zaarderheiken
ZaakID: 31168165 : Basis Onderhoudscontract RWS PPO Zuid-Nederland (BOC ZN)
ZaakID: 31169958 : VenR Spooldersluis
ZaakID: 31157454 : Van Brienenoordbrug
ZaakID: 31166712 : Contractbeheersing en ingenieursdiensten ten behoeve van de uitvoering van de wegverbreding 
Apeldoorn - Twello
ZaakID: 31169504, 31169505, 31169506 : Programma Kustlijnzorg 2022-2023
ZaakID: 31103897 : Tilburg (TB) 3
ZaakID: 31127608 Contract Zuid, 31087901 Contract Noord : A27 Houten - Hooipolder
ZaakID: 31146669 : Vervanging Brug Itteren
ZaakID: 31132716 : N35 Nijverdal Wierden: Realisatie
ZaakID: 31165985 : Geulwandverdediging Gat van Ossenisse II
ZaakID: 31168219 : MJPG ZN fase 1 en 2