Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, juni 2022

In de bijlagen de factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken.

Auteur
Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud, Team Inkoopplanning (RWS, GPO),
Uitgever
RWS
Annotatie
Factsheet zaakID 31121609 Bedieningen Besturing Maasobjecten Planfase
Factsheet zaakID 31130307 31172912 31167565 InnovA58
Factsheet zaakID 31143512 Basis Onderhoudscontract RWS PPO Midden Nederland-Noord (BOC+ nat kunstwerken 2 IJsselmeergebied)
Factsheet zaakID 31146669 Vervanging Brug Itteren
Factsheet zaakID 31156796 NNA-wegen GVO 2022-2025
Factsheet zaakID 31157454 Van Brienenoordbrug
Factsheet zaakID 31159162 2 sluizen Zee en Delta Renovatie Zandkreeksluis
Factsheet zaakID 31159705 Variabel Onderhoud Verhardingen en Kunstwerken ON
Factsheet zaakID 31160058 Grootschalig onderhoud A12 – A2
Factsheet zaakID 31160061 Renovatie Bewegingswerken OSK Fase 1
Factsheet zaakID 31163634 W-delen Haringvlietsluizen
Factsheet zaakID 31164072 Vervangen Gerrit Krolbrug
Factsheet zaakID 31164858 Brug Urmond (Realisatie)
Factsheet zaakID 31167973 VR Demkabocht31167975 ARK Damwanden en sluisjes
Factsheet zaakID 31169408 Onderhoudsbaggerwerk Eemsgeul
Factsheet zaakID 31170140 Langsdammen Nieuwe Waterweg (KRW)
Factsheet zaakID 31171149 NN PPO voorlopig ontwerp Eelwerderbrug
Factsheet zaakID 31173992 Renovatie Koninginnensluis deel B
Factsheet zaakID 31174069 VenR Onderzoeksprogramma- Raamovereenkomst herberekening bruggen en viaduct
Factsheet zaakID 31174445 Sliedrechtse Biesbosch (KRW)
Factsheet zaakID 31176958 V&R Onderzoeksprogramma- RISK
Factsheet zaakID 31177146 Divers variabel onderhoud ON
Factsheet zaakID 31179711 N3 Papendrechtsebrug
Factsheet zaakID 31179753 WNZ Groot Variabel onderhoud Rijkswegen 2024
Factsheet zaakID 31179838 Programma Kustlijnzorg 2023-2024
Factsheet zaakID NTB MJPG- V&R Geluidsschermen WNN en Harderwijk
Factsheet zaakID 31103897 Tilburg3
Factsheet zaakID 31121608 31109375 3111239 731125522 A27 Ring- Utrecht
Factsheet zaakID 31132716 N35 Nijverdal Wierden
Factsheet zaakID 31137594 HLD Realisatie V&R tranche 4
Factsheet zaakID 31138697 Renovatie Krammersluizencomplex
Factsheet zaakID 31159502 KW Daelderweg
Factsheet zaakID 31159504 Zaarderheiken
Factsheet zaakID 31165985 Geulwandverdediging Gat van Ossenisse II
Factsheet zaakID 31168219 MJPG f1 f2 ZN
Factsheet zaakID 31169958 VenR Spooldersluis
Factsheet zaakID 31170000 Kunstwerken-A44
Factsheet zaakID 31178770 Dijkversterking IJmuiden