Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, maart 2022

In de bijlagen de factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken.
DISCLAIMER Deze factsheets bevatten kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (projectspecifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.

Auteur
RWS/GPO/PPO Team inkoopplanning
Uitgever
[S.l.] : RWS
Annotatie
Factsheet ZaakID_31121608, 31109375, 31112397, 31125522_A27/A12 Ring Utrecht
Factsheet ZaakID_31168066_Renovatie_Corridorcentrale_Nijmegen
Factsheet_zaakID_31121609_Bediening_en_Besturing_Maasobjecten_Planfase
Factsheet_zaakID_31138697_Renovatie_Krammersluizenproject
Factsheet_zaakID_31150496_ON_C_KRW_UWDH
Factsheet_zaakID_31151121_A2_Het_Vonderen_Kerensheide
Factsheet_zaakID_31157454_VR_Brienenoordbrug
Factsheet_zaakID_31159162_5_Sluizen_Zee_en_Delta
Factsheet_zaakID_31159504_Knooppunt_Zaarderheiken
Factsheet_zaakID_31159705_Variabel_Onderhoud_Verhardingen_en_Kunstwerken_ON
Factsheet_zaakID_31160061_Renovatie_Bewegingswerken_Osterscheldekering_Fase_1
Factsheet_zaakID_31163486_Onderhoudscontract_NAT_corridor_Noordzeekanaal
Factsheet_zaakID_31164858_Brug_Urmond_(Realisatie)
Factsheet_zaakID_31168154_Integrale_uitbesteding_projectbegeleiding_realisatie_3e_tranche_KRW
Factsheet_zaakID_31168165_Basis_onderhoudscontract_RWS_PPO_Zuid-Nederland_(BOC-ZN)
Factsheet_zaakID_31170000_A44_Kunstwerken
Factsheet_zaakID_31173992_Renovatie_koninginnensluis_deel_B
Factsheet_zaakID_31175244_A32_Tunnelbakken
Factsheet_zaakID_31177146_Divers_variabel_onderhoud_ON
Factsheet_zaakID_NTB_MJPG_VR_Geluidsschermen_WNN_en_Harderwijk
Factsheet-zaakID_31103897_Tilburg3
Factsheet-zaakID_31130307_31167565_31172912_InnovA58
Factsheet-zaakID_31137594_HLD_Realisatie_V&R_tranche_4
Factsheet-zaakID_31146669_Brug_Itteren
Factsheet-zaakID_31159502_Kunstwerk_Daelderweg
Factsheet-zaakID_31160058_GO_A12-A2
Factsheet-zaakID_31163634_Groot_Variabel_Onderhoud_Haringvlietsluizen_(GroHVar)
Factsheet-zaakID_31168095_Dijkversterking_Vlieland
Factsheet-zaakID_31168219_MJPG_f1_f2_ZN
Factsheet-zaakID_31169958_VenR_Spooldersluis
Factsheet-zaakID_31170140_Langsdammen_Nieuwe_Waterweg_(KRW)
Factsheet-zaakID_31174445_Sliedrechtse_Biesbosch_(KRW)
Factsheet-zaakID_31176958_VenR_Onderzoeksprogramma_RISK_2023-2026