Overzicht hinder scheepvaart Botlekbrug Q3 2022 : versie 2 : overzicht met stremmingen of geen bediening Botlekbrug

Overzicht van de hinder Botlekbrug voor met name de diepstekende scheepvaart op de Oude Maas die de Botlekbrug moeten passeren.
Overzicht wordt continu bijgewerkt.

Auteur
Wiers, J.J. ; Kroon, J.A.M.
Uitgever
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (RWS, WNZ)