Totaal overzicht hinder scheepvaart Botlekbrug 2022 : versie 7 dd 18-07-2022

Overzicht van de hinder Botlekbrug voor met name de diepstekende scheepvaart op de Oude Maas die de Botlekbrug moeten passeren.
Overzicht wordt continu bijgewerkt.

Auteur
Kroon, J.A.M. ; Wiers, J.J.
Uitgever
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (RWS, WNZ)