Overige publicaties


Direct naar

Onderzoeksrapporten

De overheid wil graag open en toegankelijk zijn. De onderzoeksrapporten van Rijkswaterstaat worden op dit moment  nog digitaal ter beschikking gesteld via de Rijkswaterstaat Rapportendatabank, maar die databank wordt binnenkort opgeheven. Per 1 februari 2023 zullen de rapporten via dit platform aangeboden worden.