ON2-2021-100868 Tiel en West Betuwe, dijkversterking Tiel-Waardenburg (TIWA)

Onteigening in de gemeenten Tiel en West Betuwe voor de versterking van de dijk tussen Tiel en Waardenburg (TIWA), gelegen aan de noordzijde van de Waal, tussen dijkpaal TG010+00m ter hoogte van de zuidzijde van het Inundatiekanaal bij Tiel, en dijkpaal TG 201+50m, ter hoogte van de oostzijde van de rijksweg A2, de gedeelten 1 tot en met 6, met bijkomende werken, in de gemeenten Tiel en West Betuwe.

Nog 36 dagen
Inzagetermijn:  t/m