ON2-2022-100883 Lopik, Dijkversterking Lekdijk, Salmsteke

De onteigening wordt verzocht voor de versterking van de Lekdijk Oost op de noordelijke oever van de rivier de Lek, in het dijktraject Salmsteke, vanaf Jaarsveld (dijkpaal 88.9) tot de aansluiting Lekdijk Oost/Rolafweg Zuid (dijkpaal 108.5), met bijkomende werken, in de gemeente Lopik.

Nog 16 dagen
Inzagetermijn:  t/m