ON2-2022-100892 Molenlanden, Aansluiting A27 Scheiwijk

Onteigening voor de aanleg van een nieuwe aansluiting op de rijksweg A27 (aansluiting Scheiwijk), tussen A27 km. 40,35 en km. 39,00, alsmede voor de aanleg van een nieuwe ver­bindingsweg vanaf deze aansluiting tot aan de grens van de gemeenten Molenlanden en Gorinchem bij de kruising van de A27 met de Groeneweg (A27 km. 38,80), ter ontsluiting van het in de gemeente Gorinchem te realiseren bedrijventerrein Groote Haar, met bijkomende werken, in de gemeente Molenlanden.

Nog 22 dagen
Inzagetermijn:  t/m