ON4-2021-100813 Roosendaal, 'De Bulkenaar'

Onteigening in de gemeente Roosendaal voor de realisering van het bestemmingsplan 'De Bulkenaar' ten name van de gemeente Roosendaal.

Nog 29 dagen
Inzagetermijn:  t/m