ON4-2022-100894 Harderwijk, Bestemmingsplan ‘Begraafplaats Elzenhof’

Onteigening voor de realisering van het bestemmingsplan ‘Begraafplaats Elzenhof’ in de gemeente Harderwijk ten name van de gemeente Harderwijk.

Nog 22 dagen
Inzagetermijn:  t/m