ON4-2022-100900 Rotterdam, Mijnkintbuurt, blok 3

Onteigening in de gemeente Rotterdam voor de uitvoering van het bestemmingsplan Mijnkintbuurt, blok 3.

Nog 32 dagen
Inzagetermijn:  t/m